Đặc sản Sơn La

Lạp sườn gác bếp Sơn La

230.000VNĐ
200.000VNĐ

Đặc sản Sơn La

Thịt lợn gác bếp Sơn La

240.000VNĐ280.000VNĐ

Đặc sản Sơn La

Thịt trâu gác bếp Sơn La

450.000VNĐ