Đặc sản Hải Phòng

Mực khô Cát Bà

960.000VNĐ

Đặc sản Hải Phòng

Nem cua bể Hải Phòng

35.000VNĐ