Trà hoa đặc sản

Trà hoa cúc

80.000

Trà hoa đặc sản

Trà hoa hồng

200.000

Trà hoa đặc sản

Trà nụ vối non

50.000
New

Trà hoa đặc sản

Trà sen Tây Hồ

760.000