Đặc sản Hà Nội

Bánh dày Quán Gánh

60.000VNĐ

Đặc sản Hải Phòng

Mực khô Cát Bà

960.000VNĐ

Đặc sản Hải Phòng

Nem cua bể Hải Phòng

35.000VNĐ
190.000VNĐ

Đặc sản Sơn La

Thịt trâu gác bếp Sơn La

450.000VNĐ